Berat Gecesi Umumi Bir Af Gecesidir

Berat Gecesi Umumi Bir Af Gecesidir

“Hâ Mim. Apaçık olan Kitab’a andolsun ki, biz onu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır.” (Duhan Sûresi, 44/1-3)

“Şâban’ın 15. gecesi geldiğinde geceyi uyanık ibadetle, gündüzü de oruçlu olarak geçirin. O gece güneş battıktan sonra Allah rahmetiyle dünya semasına tecelli eder ve şöyle seslenir: ‘İstiğfar eden yok mu, affedeyim ve bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, hemen rızık vereyim. Başına bir musibet gelen yok mu, hemen sağlık ve afiyet vereyim.’ Böylece tan yerinin ağarmasına kadar bu şekilde devam eder.” (İbn Mâce, İkame, 191)

Hz. Peygamber’in (sas) mübarek beyanlarıyla çok farklı bir değeri olduğunu öğrendiğimiz Şaban ayının 15. gecesi, içinde taşıdığı mesajlar itibari ile Berat Gecesi diye isimlendirilmiştir.

Bu gece hususi iltifatların, umumi mağfiretlerin ve güzel müjdelerin mümin kullara ulaştığı bir zaman dilimidir. Efendimiz (sas) bu özel zamanı bir hadisinde şöyle bize haber vermektedir: “Allah Teâlâ, Şaban’ın 15. gecesi ayrı hususi bir mağfiret ve rahmet tecellisinde bulunur, müşrik ve müşahin (Müslüman kardeşine kindar davranan) dışındaki herkesi affeder.” (İbn Mâce, İkame, 191)

İslam’ın 5. Raşid halifesi olan Ömer b. Abdülaziz, Basra’daki valisi Adiyy b. Ertaa’ya bir gün mektup yazarak şöyle ferman etmiştir: “Sene içerisinde dört gecenin kıymetini bil! Şüphesiz ki Allah Teâlâ bu dört gecede rahmetini yağdırır da yağdırır. Bu geceler; Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının ortasındaki gece (Berat gecesi), Ramazan ve Kurban bayramı geceleridir.” (Münavî, Feyzü’l-Kadir, c. 3, s. 454)

Bizlerde bu gecenin kıymetini bilelim. İnsanlığın hidayeti, ümmetimizin vahdeti, memleketimizin selameti, ailemizin saadeti, evlatlarımızın akıbeti, nefislerimizin salâhati için dua dua yakaralım.

“Allah’ım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.” (et-Tergib ve’t-Terhîb, c. 2, s.119, 120)

Allah (cc) bizi Efendimiz’e (sas) layık bir ümmet eylesin. Berat Geceniz mübarek olsun. (âmin)

1- Evlatsan ebeveynine, ebeveynsen evlatlarına; hiç değilse bu gece rahmet olmaz mısın?
2- Beysen hanımına, hanımsan beyine; hiç değilse bu gece cennet olmaz mısın?
3- Borçluysan alacaklına, alacaklıysan borçluna; hiç değilse bu gece atıfet olmaz mısın?
4- Komşu isen komşularına, ev sahibi isen kiracılarına; hiç değilse bu gece selam olmaz mısın?
5- Zenginsen fakirlere, fakirsen miskinlere; hiç değilse bu gece uzanan bir el olmaz mısın?
6- Dul isen yetime, yetim isen öksüze; hiç değilse bu gece onlara tebessüm eden olmaz mısın?
7- Kırılmışsan kırana, kıran isen kırılmışa; hiç değilse bu gece ona doğru atılan bir adım olmaz mısın?
8- Seyirci isen rahleye, rahlenin başında isen özüne; hiç değilse bu gece yolculuk eden olmaz mısın?
9- Ağlayan isen sızlamaya, sızlayan isen parçalanmaya, hiç değilse bu gece bir buçuk milyarlık İslam ailesi için gözyaşı döken olmaz mısın?
10- Konuşan isen susmaya, susan isen tefekküre, hiç değilse bu gece O’na (sas) ümmet olmanın sorumluluğunun muhasebesini yapan olmaz mısın?